PRAVIDLA REZERVACE A POBYTU

Pravidla rezervace pobytu a ubytování.

 

Check in: 16,00-18,00hod.

Check out: 9,00-10,00hod.

 
Tato pravidla platí pro všechny hosty Haus Lipno.

 

POKUD BY BYLO UBYTOVÁNÍ VE VAŠEM OBJEDNANÉM TERMÍNU UZAVŘENO Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY, TAK ZÁLOHU VRACÍME NEBO PO DOMLUVĚ JE MOŽNÉ TAKTÉŽ POBYT PŘESUNOUT! 

 

A. Rezervace :
1. Závazná rezervace se provádí výlučně elektronickou poštou pomocí poptávkového formuláře 
2. Ve výjimečných případech po dohodě a s ohledem na krátkou časovou dobu od termínu nástupu, taktéž formou SMS. SMS musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a text: objednávám závazně pobyt od… do… a pro kolik osob.
3. Pokud pobyt závazně objednáte zaplacením zálohy (částky) na náš účet, zavazujete se popřípadě k propadnutí částky při zrušení pobytu, a to i v případě onemocnění, nemoci a podobně... Pro tento případ doporučujeme si sjednat pojištění u některé z pojišťoven zde: https://www.pojisteni.com/pojisteni-storna/krok-1/      https://www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-storna-zajezdu
4. Minimální storno je 50% z celkové částky za pobyt. POKUD BY BYLO UBYTOVÁNÍ VE VAŠEM OBJEDNANÉM TERMÍNU UZAVŘENO Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY, TAK ČÁSTKU VRACÍME NEBO PO DOMLUVĚ JE MOŽNÉ TAKTÉŽ POBYT PŘESUNOUT! 

5. Potvrzení volného termínu obdržíte spolu s číslem účtu a zálohovou částkou emailem nebo pomocí SMS.
6. Po připsání zálohy na náš účet je pobyt teprve rezervován a potvrzení Vaší rezervace Vám zašleme pomocí SMS na váš uvedený mobilní telefon.
7. Cena za pobyt je účtována na základě platného ceníku pro dané období v době objednání pobytu a zaslání zálohy za pobyt. Zaplacením zálohy na pobyt nebo potvrzením pobytu souhlasíte s cenou a těmito ubytovacími podmínkami. Při zaslání zálohy v pozdějším termínu je účtovaná cena v daném období. 
8. Minimální záloha je 50% z ceny pobytu. POKUD BY BYLO UBYTOVÁNÍ VE VAŠEM OBJEDNANÉM TERMÍNU UZAVŘENO Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY, TAK ČÁSTKU VRACÍME NEBO PO DOMLUVĚ JE MOŽNÉ TAKTÉŽ POBYT PŘESUNOUT!  Skupinové rezervace a rezervace na kratší dobu (víkend, svátky...) se platí v plné výši za celý pobyt.
9. Úhrada ceny za pobyt se hradí následovně:
a. Převodem na účet a to maximálně do jednoho dne, tak aby byla připsána na našem účtu. 
b. Platba na fakturu se platí předem v celé výši pobytu a včetně poplatku pro obec a není možné uplatňovat storno při nedojezdu hosta. V tomto případě propadá celá částka zaplacená na fakturu.
10. V případě, že zálohu dle bodu 7. neobdržíme ve výše uvedeném termínu pak se rezervace ruší a pobyt je uvolněn pro další zájemce.
11. Zrušení pobytu ze strany hosta se provádí výlučně písemnou formou, na e-mail: hauslipno@gmail.com
 
B. Nástup a úhrada za pobyt:
1. Při příjezdu je každý host povinen předložit platný průkaz totožnosti. Check in (příjezd na ubytování) nejdříve od 16,00 do 18,00 hod.
2. Při nástupu na pobyt je host povinen doplatit za pobyt v hotovosti a zaplatit kauci (platební karty nepřijímáme)
3. Objednané pobyty nelze krátit ani nijak upravovat například počtem osob, nebo přesouvat na jiné termíny...Platbu tedy nelze vracet ani v případě náhlého onemocnění, úrazu a podobně. Pro tento případ doporučujeme si sjednat pojištění u některé z pojišťoven.
4. Platby za doobjednané služby nebo půjčovné v průběhu pobytu je možné hradit na závěr pobytu v hotovosti. 
5. Příjezd na ubytování je od 16.00 do 18.00 hod. Jiný čas pouze po domluvě. 
5. Host nesmí umožnit pobyt žádné další nenahlášené osobě, která není objednána a nebo jim umožnit přístup do domu. 
6. Host obdrží klíče od vstupních dveří. Při ztrátě klíče účtujeme 2000,-Kč!        

7. Pokud shledá host při příjezdu jakékoli závady a nedostatky, ohlásí je majiteli ihned po nástupu. Je nutné jakýkoli problém okamžitě nahlásit jinak hradí škodu host, který byl ubytován jako poslední.
 
C. Pobyt :
1. V e vnitřních prostorách domu je přísný zákaz kouření, kouření je povoleno pouze před hlavním vchodem nebo na terase.
2. Vstup do domu pouze v přezůvkách.
3. Host je povinný nahlásit neprodleně veškerou škodu, kterou způsobil na majetku  nebo neprodleně ihned po příjezdu nahlásit škodu, která již byla způsobena.
4. Přísný zákaz pouštění cizích osob do objektu.
5. Host odpovídá za odcizení majetku domu nebo majetku hostů v důsledku vpuštění cizích osob do domu.
6. Host odpovídá za případné škody na topném a vodovodním systému v důsledku nezavření vstupních dveří a oken domu.
7. Na terase a ve venkovních prostorách po 22.00 hod. je noční klid do 8.00 hod.
8. V den odjezdu je host povinný vyklidit apartmán nejdéle do 10:00 hod.
9. Ručníky a osušky se nechávají na apartmánu v koupelně, klíč se předávají  ubytovateli.
10. Při ztrátě klíče od domu účtujeme 2000,-Kč.
11. Lyže a kola si můžete uschovat vlevo za rohem v uzamykatelné kolárně, neberte je do domu.
12. Přísný zákaz používání vlastních elektrospotřebičů.
13. V domě je umístěn požární akustický hlásič, při spuštění a doslechu zvukové signalizace prosíme o urychlené nahlášení na telefon: 602889786. Při požáru volejte 150.
19. Venkovní prostory domu a parkoviště je monitorováno kamerovým systémem.
20. Koše na tříděný odpad jsou před vstupem. Dětské pleny, zbytky potravy a odpad vyhazujte ven do popelnic.
21. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví hostů. Ubytovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby a děti bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno.
22. Je přísně zakázáno jakkoli manipulovat s elektrickým zařízením a zasahovat do elektro rozvodů.
 
D. Odjezd
1. V den odjezdu prosíme o vyklizení pokoje nejdéle do 10,00 hod. Klíč a dům je nutné v den příjezdu předat ubytovateli. Přesný čas odjezdu si domluvte den před odjezdem pomocí telefonu nebo sms.
2. Jiný čas odjezdu než standardní je nutno taktéž min. 1 den předem domluvit s ubytovatelem. Pokud po vašem pobytu následuje další pobyt, není prodloužení doby odjezdu možné z důvodu provádění úklidu před nástupem nových hostů.
3. Při odjezdu je host povinen zpřístupnit apartmán ke kontrole.  
4. Před odjezdem z apartmánu je host povinen umýt nádobí, kuchyňský kout, použité příslušenství, vyklidit lednici, vynést veškerý odpad a uklidit apartmán.
 
Zaplacením zálohy na pobyt nebo potvrzením pobytu souhlasíte s cenou a těmito ubytovacími podmínkami.
 
Pavel Šulek
Haus Lipno
Mobile: +420 602 889 786
http://www.hauslipno.cz
 
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
SOS linka 112